certifikát

CertifikátPolitika Integrovaného systému manažérstva

Vedenie MERCATOR DMS spol s r.o..sa v rámci ďalšieho skvalitňovania svojej činnosti zaväzuje plniť nasledovné úlohy:

Politika kvality


Environmentálna politikaIng. Štefan Šilon,  
konateľ