certifikát

Ohňovzdorné-protipožiarne skrine kartotéky trezoryProtipožiarne - ohňovzdorné skrine a registračné skrine a trezory MERCATOR sú požadované hlavne na uskladnenie dôležitých dokumentov. Skrine sa odlišujú hlavne rozmerom, dĺžkou odolnosti proti ohňu a prípadnou bezpečnosťou proti vlámaniu. Najčastejšie delenie pre protipožiarne skrine je : so zvýšenou odolnosťou proti ohňu - odolnosť 60 minút - odolnosť 120 minút.